Intresserad?
SJÖGLÄNTAN

BRA ATT VETA

 

ATT KÖPA BOSTADSRÄTT

 

1. INTRESSEANMÄLAN
När du hittat en lägenhet som du är intresserad av skicka då en intresseanmälan till mäklaren via hemsidan, telefon eller e-post. Mäklaren bokar in ett personligt möte med dig, för att gå igenom all information i lugn och ro.

2. BOKNINGSAVTAL
När du bestämt dig för lägenheten skrivs ett bokningsavtal.
I samband med undertecknandet betalas bokningsavgift på 20.000 kr. Om blivande köpare väljer att inte teckna förhandsavtal återbetalas bokningsavgiften med avdrag för administrativa kostnader motsvarande 7 000 kr, utan annat anspråk från någon part.

3. FÖRHANDSAVTAL
När bostadsrättsföreningen är bildad och godkänts av Bolagsverket tecknas ett förhandsavtal och ytterligare 80.000 kr av priset betalas. Bokningsavgift samt förhandsavgift avräknas på slutlikviden.

4. TILLVALSPROGRAM
När det blir dags att göra dina tillval i lägenheten kommer du att via Tillvalsportalen kunna göra de flesta av dina tillval framför datorn. Information om tillval och Tillvalsportalen kommer att lämnas till köparna i god tid.

5. UPPLÅTELSEAVTAL
Upplåtelseavtal tecknas när den ekonomiska planen är registrerad hos Bolagsverket och bostadsrättsföreningen fått tillstånd att upplåta bostadsrätten.

6. UNDER BYGGETS GÅNG
Under byggtiden har vi visningar och möten, där du kan se huset växa upp och får möjlighet att träffa dina nya grannar.

7. BESIKTNING
Vi väljer alltid byggentreprenörer med omsorg. Under hela byggtiden har våra projektledare ett nära samarbete med byggledningen för att säkerställa att slutprodukten uppfyller våra kvalitetskrav.

När huset är färdigbyggt, men innan inflyttning, sker en slutbesiktning. Vid detta tillfälle bedömer en oberoende besiktningsman om byggnaden är utförd enligt vad som är avtalat mellan bostadsrättsföreningen och Järngrinden/Mjöbäcks. Inför tillträdet sker också en besiktning tillsammans med dig som köpt en bostad. Där kontrolleras att eventuella anmärkningar från slutbesiktningen är åtgärdade.

Två år efter godkänd slutbesiktning görs en besiktning och efter fem år genomförs den slutliga garantibesiktningen då garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. Vid besiktningen kontrolleras om några fel som är kopplade till entreprenaden har uppstått sedan slutbesiktningen genomfördes. Du har alltså fem års försäkring mot byggfel i ditt nya boende.

8. SLUTBETALNING
Innan du tillträder lägenheten är det dags att betala in den resterande delen av köpeskillingen. Senast på tillträdelsedagen skall full slutlikvid och eventuella tillval vara betalda och i samband med detta får du dina nycklar till lägenheten.

9. INFLYTTNING
Senast tre månader innan tillträde får du besked om ett definitivt tillträdesdatum.

ATT KÖPA BOSTADSRÄTT

 

ÖVRIGA VILLKOR
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och av andra handlingar, såsom bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna får du i samband med tecknandet av upplåtelseavtalet.

BO I BOSTADSRÄTT
Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper rätten att nyttja bostaden. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar tillsamman hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen och garaget. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag, Bostadsrättslagen.

MEDLEMSKAP
Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan man aldrig förlora bostadsrätten. Nya medlemmar skall godkännas av föreningens styrelse. Föreningen kan inte neka någon utan mycket goda skäl. Den som vägras medlemskap kan få det prövat i hyresnämnden.

EKONOMISK PLAN
Eftersom en nybildad förening ännu inte har någon årsredovisning får man istället läsa den ekonomiska planen. Den skall enligt lag innehålla en ekonomisk sammanställning och en prognos över kostnaderna de sex första åren samt år elva. Den innehåller också en teknisk beskrivning av fastigheten.

FÖRVALTNING
Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av Helgusgruppen under de två första åren.

STYRELSE
Du och dina grannar bestämmer själva över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman. Fram till den första föreningsstämman efter inflyttningen sköter en interimsstyrelse verksamheten. Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättsinnehavare och föreningen har mot varandra.

BOENDEKOSTNADER
När du köper din bostadsrätt av oss betalar du ett pris enligt gällande prislista. När du sedan har flyttat in i din lägenhet betalar du en månadsavgift som skall täcka din lägenhetsandel av föreningens kostnader, såsom räntor och amorteringar på lån samt drift och underhåll. Till månadskostnaden tillkommer kostnaden för el och varmvatten. Respektive bostadsrättshavare påverkar slutkostnaden genom sin förbrukning/användning. Varje lägenhet har separat mätning.

Genom ditt medlemskap i föreningen har du själv stora möjligheter att påverka ditt boende. Tillsammans med övriga medlemmar har du inflytande även över förvaltning och drift. Du bor till självkostnadspris i din egen bostadsrättslägenhet.

HEMFÖRSÄKRING
Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättsinnehavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även vitvaror, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg.

 

FLER FÖRDELAR VID KÖPET

 

DÄRFÖR SKA DU KÖPA NYTT
Det är stor skillnad på nytt och begagnat. Väljer du en begagnad bostad istället krävs det oftast en renovering för att du ska trivas. Tänk också på att när du köper en nyproducerad lägenhet blir det aldrig någon budgivning. Lägenhetens pris är satt från början och det är det angivna priset som gäller vid försäljningen. Med andra ord är det enkelt att göra en boendekalkyl som håller!

GLADA GRANNAR
En annan fördel utöver att du får en fin och fräsch bostad är att alla flyttar in samtidigt. Det är lätt att lära känna dina grannar och
få nya bekanta. Alla boende månar dessutom om hela huset och vill hålla snyggt, rent och helt. Alla har också möjlighet att vara med och påverka.

Information och bilder i är preliminära. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och leverantörsbyten.